Początków działalności Yang’s Martial Arts Association w Białymstoku należy  poszukiwać jeszcze w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy to grupa osób zrzeszonych w Białostockiej Akademii Sztuk Walki (BASW) pod kierunkiem Marka Mistarza, brała udział w seminariach i obozach prowadzonych w Polsce  przez Mistrza Yang  Jwing-Minga oraz jego uczniów. W Akademii  prowadzone były zajęcia w grupach Taiji (Tai Chi) i Shaolin (na podstawie programu szkoleniowego YMAA).  BASW współpracowała z Oddziałem YMAA w Gdańsku prowadzonym przez instruktora Piotra Czerepuka. Białostocka Akademia Sztuk Walki zakończyła swoją działalność w 2004 r., ale część uczniów kontynuowała trening wg. kryteriów YMAA. W 2005 roku podczas seminarium w Krakowie jeden z najbardziej zaawansowanych uczniów Arkadiusz Gawroński uzyskał zgodę Mistrza Yang Jwing Minga na otwarcie tymczasowej szkoły w Białymstoku. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2005 r. adepci białostockiej szkoły utrzymywali ścisły kontakt z Robertem Wąsem,  Prezydentem YMAA Polska oraz innymi instruktorami YMAA.

Od początku działalności główny nacisk kładziony jest  na treningi Taijiquan (Tai Chi Chuan) oraz Qigong (Chi Kung), stopniowo  zajęcia zostały poszerzone o treningi stylów Shaolin – Długa Pięść i Biały Żuraw oraz broni – kij, miecz, szabla. W ramach działalności szkoły cyklicznie organizowane są warsztaty i seminaria prowadzone przez doświadczonych instruktorów YMAA w Polsce. W 2013 r. szkoła uzyskała status Filii YMAA.