Nazywam się Arkadiusz Gawroński, od ponad dekady prowadzę zajęcia z Taijiquan (Tai Chi Chuan) i Shaolin. Trening Taijiquan rozpocząłem w białostockim oddziale YMAA w 1999 roku. Od tego czasu systematycznie uczestniczę w szkoleniach, obozach i seminariach prowadzonych przez Mistrza Yang Jwing Minga oraz innych zaawansowanych instruktorów YMAA. Po uzyskaniu oficjalnej zgody u ówczesnego prezydenta YMAA Mistrza Yanga, w 2005 otworzyłem oficjalną filię YMAA w Białymstoku. W tym samym roku również zdobyłem stopień instruktora sportu o specjalności Wu Shu (kung fu). W 2022 r. uzyskałem stopień trenera II klasy Wu Shu nadany przez Polski Związek Wu Shu. Posiadam także uprawnienia sędziowskie Sanda/Qingda PZ Wushu. W 2013 roku zdobyłem 3 stopień Taijiquan wg klasyfikacji YMAA. Obecnie prowadzę regularne zajęcia z Taijiquan w Białymstoku według standardów YMAA.