W YMAA trenujemy dwa zewnętrzne style Kung Fu: Długa Pięść (Changquan) i Biały Żuraw (Bai He). Styl Długiej Pięści jest stylem pochodzącym z północy, natomiast Biały Żuraw jest typowym stylem południowym.

Biały Żuraw Shaolin specjalizuje się w technikach ręcznych i walce na krótki dystans, podczas gdy dla Długiej Pięści Shaolin typowe są kopnięcia i walka na większą odległość. Oba style są ćwiczone w ramach treningu stylów zewnętrznych YMAA, a ich technik używa się w sparringach.

Podstawowe pozycje (Ji Ben Bu Fa)

Pozycje są sposobami umiejscawiania się, stworzonymi w celu trenowania różnych technik i strategii walki. W Długiej Pięści jest 10, a w Białym Żurawiu 6 podstawowych pozycji, które musisz poznać, zanim rozpoczniesz naukę jakiejkolwiek sekwencji. Postawy są podwalinami każdego chińskiego stylu walki. Trening pozycji jest częścią programu nauczania na pierwszy poziom.

Qin Na (lub Chin Na)

Techniki Qin Na składają się z technik chwytania oraz ucisku punktowego. Qin Na polegające na chwytaniu wykorzystywane są do kontrolowania przeciwnika bez uszkadzania go. Trening w YMAA obejmuje naukę około 120 technik Qin Na, po kilka na każdy poziom. Ci, którzy chcą osiągnąć biegłość w technikach Qin Na powinni korzystać z regularnych seminariów oraz specjalistycznych zajęć poświeconych temu tematowi.

Formy Walki (Pan Shou lub Qiao Shou)

Formy walki (owijające ręce lub ręce tworzące most) są układami dwóch lub trzech technik, ćwiczonymi przez dwie osoby. Trening ten umożliwia naukę efektywnych technik walki, kształtując naturalne reakcje zarówno obrony, jak i ataku. YMAA uczy wielu zestawów form walki na gołe ręce, jak i z użyciem różnego rodzaju broni. Student YMAA na każdym poziomie musi opanować pewną ilości form walki.

Podstawowe formy ręczne (Ji Ben Shou Fa)

Są to sposoby trzymania rąk podczas wykonywania uderzeń. W skład form ręcznych wchodzą sposoby, dzięki którym atak dociera do przeciwnika. Uczą one także jak budować swoje korzenie, wytwarzać Jin (siłę walki) i jak wykorzystywać go w ataku. Każdy styl ma własny, specyficzny trening form ręcznych. YMAA używa form zarówno z Długiej Pięści jak i Białego Żurawia.

Podstawowe kopnięcia (Ji Ben Tui Fa)

Trening w YMAA obejmuje ponad trzydzieści rodzajów kopnięć, pochodzących zarówno z Długiej Pięści jak i Białego Żurawia. Uczą one wykorzystania nóg do obrony i ataku. Podstawowe kopnięcia są też sposobem rozwijania Jin nóg w kopnięciach.

Podstawowe Formy Treningowe (Ji Ben Lian Shi)

Kiedy studenci YMAA poznali już postawy, formy ręczne i kopnięcia, to w następnym etapie nauki starają się je połączyć w ćwiczenia, które nazywane są Formami Treningowymi. YMAA naucza dwunastu form Tan Tui (Sprężynujących Nóg z Długiej Pięści) – podstawowych ćwiczeń treningowych, które pomagają zbudować fundament dla Długiej Pięści. YMAA ma również trzynaście podstawowych ćwiczeń w stylu Białego Żurawia, które zwracają uwagę na techniki ręczne i poruszanie się.

Krótkie Obrony (Yian Yi Fang Shen Fa)

Naucza ona ćwiczących jak bronić się podczas ulicznych ataków. Składa się na nią dziesięć podstawowych technik, wymienionych w programie, które mogą być używane w różnych wariantach. Student YMAA musi je zaliczyć, aby ukończyć trening drugiego poziomu. Po zapoznaniu się z tymi technikami zaleca się studentom tworzenie kolejnych krótkich obron przydatnych w dalszym treningu.

Obrona przed nożem (Bi Shou Fang Shen Fa)

Obrona przed nożem jest bardzo ważna w czasie ulicznych ataków, kiedy przeciwnik posiada nóż lub inną krótką bronią. Jest dziesięć podstawowych technik oraz wiele innych, zaawansowanych, z którymi zapoznaje się student YMAA. Po opanowaniu technik podstawowych zaleca się studentom tworzenie kolejnych obron przed nożem, przydatnych w dalszym treningu.

Jin

Jin jest to chińskie określenie siły walki, definiowane jako Li-Qi lub siła mięśni-Qi. Jin pochodzi z energii wewnętrznej Qi, używanej by zwiększyć siłę mięśni. W YMAA, sposobów wytwarzania Jin nauczani są studenci, którzy przeszli na drugi poziom.

Sekwencja (Quan Tao)

W niektórych stylach walki sekwencja nazywana jest czasem “formą”, “układem” lub “kata”. Zwykle sekwencja jest kombinacją więcej niż piętnastu podstawowych technik walki. Z tych piętnastu technik można uzyskać co najmniej trzydzieści zaawansowanych technik. Sekwencje pomagają studentom zapamiętać i opanować techniki stylu, które zostały wypracowane przez wiele pokoleń. Ćwicząc sekwencje rozwijasz umiejętność naturalnego wykonywania technik ataku i obrony, które możesz wykorzystać w prawdziwej walce. Prócz tego sekwencja wyrabia cierpliwość, siłę woli, wytrzymałość i siłę.

Układy podwójne (Quan Tao Dui Lian)

Układy podwójne są sekwencjami praktykowanymi z partnerem. Ćwiczenie sekwencji walki umożliwia doświadczenie sytuacji podobnej do walki. Pomoże Ci to rozwinąć swobodną reakcję, która jest kluczem do samoobrony. W YMAA musisz opanować wiele form podwójnych, włączając w to układy z różnymi rodzajami broni.

Sparring Shaolin (San Da lub San Shou)

Sparring jest treningiem najbardziej przypominającym walkę z przeciwnikiem. Podczas sparringu wymagana jest ochrona ciała. W YMAA jest dziesięć etapów sparingu, od najbardziej podstawowego treningu reakcji do sparringu z pełnym kontaktem. Trening sparringu nie jest obowiązkowy w YMAA. Osoby zainteresowane tym treningiem, zgłaszają chęć swojemu instruktorowi.