Etyka Czynu

Pokora (Qian Xu) 

Pokora (Qian Xu) przychodzi, gdy zaczynasz kontrolować swoje uczucie dumy. W Chinach często mówi się, że “Gdzie duma ginie, tam skromność przynosi korzyści”. Kiedy jesteś zadowolony z siebie, wtedy nie potrafisz głęboko odczuwać, nie masz motywacji do uczenia się. Jeśli jednak pamiętasz o pokorze, będziesz zawsze szukał dróg pracy nad sobą. Pamiętaj, nie ma ograniczeń w wiedzy. Nie ma znaczenia, jak rozległą ją masz, zawsze jest wyższy poziom. Konfucjusz mówił: “Jeżeli spacerują trzy osoby, zawsze znajdę wśród nich człowieka, który może być moim nauczycielem”. Zawsze jest ktoś, mający więcej talentu i wiedzy w danej dziedzinie. No więc jak możesz być z siebie dumny?

Szacunek (Zun Jing) 

Szacunek (Zun Jing) jest podstawą twoich relacji z nauczycielem, ćwiczącymi oraz innymi stylami walki. Stwarza możliwość harmonijnych kontaktów z otoczeniem, a najważniejszą jego częścią jest szacunek do samego siebie. Jeśli nie potrafisz szanować samego siebie, jak możesz szanować innych oraz oczekiwać od otoczenia szacunku dla siebie? Szacunek jednak musi być zasłużony, nie możesz o niego prosić, ani go niszczyć.

Prawość (Zheng Yi) 

Prawość (Zheng Yi)  jest drogą życia. Prawość jest wtedy, kiedy masz świadomość, że coś powinieneś zrobić i nie wahasz się o to zadbać; zaś gdy czujesz, że nie powinieneś czegoś robić – nie robisz tego. Powinien cię prowadzić twój rozumowy umysł, a nie emocjonalny. Jeśli ci się to uda, będziesz w stanie czuć czystą duchowość, unikniesz wielu zmartwień, wynikających z poczucia winy. Gdy będziesz potrafił odkryć tę część swojej osobowości, unikniesz złych wpływów, a inni obdarzą cię zaufaniem, w szczególności twój nauczyciel.

Zaufanie (Xin Yong) 

Na zaufanie  (Xin Yong) składa się bycie godnym zaufania i ufanie sobie. Musisz rozwinąć osobo- wość, której ludzie będą potrafili zaufać. Na przykład: nie powinieneś pochopnie obiecywać, ponieważ jeśli obiecasz, będziesz musiał to wykonać. Zaufanie jest kluczem do przyjaźni. Łatwo się je traci, ale trudno osiąga. Ufanie sobie, zaś jest korzeniem pewności siebie. Musisz nauczyć się budowania tego uczucia i okazywania tego na zewnątrz. Tylko wtedy możesz zasługiwać na zaufanie i szacunek innych. W Chinach mówi się: “Ci, którzy szanują siebie, będą szanowani, a ci, którzy ufają sobie, będą obdarzeni zaufaniem”.

Lojalność (Zhong Cheng) 

Lojalność (Zhong Cheng) jest istotą zaufania. Powinieneś być lojalnym wobec swojego nauczyciela, przyjaciół, a także wobec siebie. Lojalność pozwala wzrastać wzajemnemu zaufaniu. W treningu chińskich sztuk walki, lojalność pomiędzy tobą, a twoim nauczycielem jest często podkreślana. Ta właśnie cecha buduje podstawę posłuszeństwa wobec nauczyciela, a ono jest pierwszym warunkiem nauki. Jeśli naprawdę chcesz się uczyć, powinieneś wyeliminować swoją dumę. Musisz poddać się swojemu nauczycielowi, zarówno rozumowo, jak i duchowo, tylko wtedy otworzysz bramy zaufania. Nauczyciel nie będzie uczył kogoś, kto jest zawsze skoncentrowany na swojej dumie. Pamiętaj, by wyjść do swojego nauczyciela, musisz pozbyć się dumy.

Etyka Umysłu

Wola (Yi Zhi)

Zazwyczaj mówimy o niej, gdy mamy do czynienia z silną wolą. Tak się dzieje, ponieważ często szarpiemy się pomiędzy emocjami, a rozumem. Jeśli twój rozumowy umysł kieruje całym zachowaniem, twoja wola jest w stanie zlikwidować zakłócenia przychodzące przez emocje, potrafi być długotrwałą. Silna wola zależy od szczerości, z jaką dążysz do celu. Pochodzi z twojego wnętrza, nie może być przypadkowym, niesprecyzowanym pożądaniem czegoś. Często tak bywa, że studenci pokazujący na początku swoją gorliwość, szybko się zniechęcają, podczas gdy ci, którzy swój zapał trzymają w sercach, zostają na dłużej.

Wytrzymałość, Wytrwałość, Cierpliwość (Yin Li, Ren Mai, Heng Xin)

Są one manifestacją silnej woli. Ludzie mający powodzenie, zwykle nie są smutni, zmartwieni, ale zawsze są cierpliwymi i wytrzymałymi. Ludzie prawdziwie mądrzy, nie używają jej tylko do kierowania myśleniem, lecz także do kształtowania swojej osobowości. Poprzez udoskonalanie tych trzech elementów będziesz stopniowo budował głęboki umysł, a on jest kluczem do dotarcia do istoty nauki. Jeśli wiesz, jak używać swojego umysłu do rozważań podczas treningu, dojdziesz do głębokiego stanu zrozumienia. Jeżeli potrafisz pokazać je w działaniu, przewyższysz innych.

Odwaga (Yong Gan)

Wielu trenujących sztuki walki, wciąż jeszcze przegrywa w ulicznych bójkach, nawet gdy ćwiczą 10 i więcej lat. Przyczyna jest bardzo prosta. Okoliczności treningu znacznie się różnią od napotkanych w życiu i śmiertelnej walce. Prawdziwie trenujący odważy się bez wahania stanąć do walki, a cała jego nauka nie będzie bezcelowa. Jeśli nie rozwijasz swojej odwagi w tego typu sytuacjach, opuszczasz pierwotny cel twego treningu. Odwaga jednak, nie opiera się tylko na walce, lecz także na unikaniu jej, albo kontroli sytuacji, by walka nie była konieczna. Jest to często trudniejsze, niż sama walka. Jakkolwiek, jeśli walka jest nieunikniona, musisz atakować bez wahania.