Sekwencja Tai Chi

Istnieje wiele różnych stylów Tai Chi (inaczej Taiji). W YMAA nauczysz się tradycyjnego stylu Yang Tai Chi Chuan, który zawiera 37 technik. Podstawowa, długa sekwencja składa się ze 112 ruchów i często określana jest mianem Taijiquan Klasyczny styl Yang. W YMAA trenujemy właśnie tą formę Tai Chi.

Chi Kung Tai Chi (lub Qigong Taiji)

Qigong Tai Chi został stworzony, by pomóc początkującym adeptom odczuć i zrozumieć Qi. Uczy także wykorzystania skoncentrowanego umysłu do kierowania i wprowadzania Qi w gładką cyrkulację. Praktykowanie ćwiczeń Tai Chi Qigong może znacząco poprawić zdrowie.Jest ono także kluczem pomagającym nauczyć się, jak używać Yi (tj. świadomego umysłu) do kierowania Qi w celu energetyzowania ciała, by było ono doskonale sprawne.

Pchające Dłonie w miejscu (Taiji San Shou Bu Tui Shou)

Cel treningu pchających dłoni Tai Chi jest taki sam, jak trening form walki w stylach zewnętrznych. Tai Chi kładzie jednak nacisk na zdolność odczuwania (słuchania) (Ting) przez dotyk, rozumienia (Dong), podążania (Sui), przyklejania (Zhan) i przylegania (Nian). W pchających dłoniach w miejscu musisz nauczyć się wielu podstawowych technik, takich jak: pojedyncze pchające dłonie, podwójne pchające dłonie. Łączą one następujące Jin: odparcie (Peng), ściągnięcie (Lu), nacisk (lub ściśnięcie) (Ji), pchnięcie (lub stłumienie dłońmi) (An), zerwanie (Cai), rozerwanie (lub rozszczepienie) (Lie), technikę łokciem (Zhou), odbicie (Kao). Ponadto trening obejmuje również inne zaawansowane techniki takie jak: spiralny, kontrolujący, pożyczający, kierujący i neutralizujący Jin.

Trening pchających dłoni w YMAA obejmuje cztery podstawowe sposoby neutralizacji, z którymi musi się zapoznać początkujący adept. W następnej kolejności student rozpoczyna trening podwójnych pchających dłoni, które zawierają sześć różnych technik. Trening ten wprowadza w naukę czterech podstawowych Jin Taiji: Peng, Lu, Ji i An. W YMAA nauczany jest również międzynarodowy układ, który nazywa się prostu – “trening Peng, Lu, Ji, An”.

Kolejnym etapem nauki jest zapoznanie się z pozostałymi czterema podstawowymi Jin Taiji: Cai, Lie, Zhon, Kao. Kombinacja tych technik daje dwa układy, jeden z nich został stworzony przez dra Yang’a; drugi jest układem międzynarodowym. Układy te są zwykle nazywane “Da Lu”, Lu-Ji” i po prostu “Cai, Lie, Zhou i Kao”. YMAA naucza swojego tradycyjnego treningu “Da Lu” oraz międzynarodowego układu treningowego, zwanego “trening Cai, Lie, Zhou, Kao”.

Trening Symbolu Tai Chi Wijącego się Jedwabiu (Taiji Quan Chan Shou Lian Xi)

Trening Symbolu Tai Chi Wijącego się Jedwabiu jest podstawą Pchających Dłoni i Sparringu Tai Chi. Trening ten obejmuje stronę Yang oraz Yin symbolu. Na początku student uczy się symbolu Yang, ćwicząc najpierw solo, później z partnerem. Rozpoczyna się od praktyki w miejscu, później w ruchu, poruszając się w przód i w tył. Gdy opanujesz już tę umiejętność podczas poruszania się w przód i w tył z zamkniętymi oczami, zaczynasz ćwiczyć symbol Tai Chi w chodzeniu równoległym. Końcowym etapem nauki jest umiejętność poruszania się krokami Bagua po kole. Gdy student opanuje stronę Yang, powinien nauczyć się strony Yin, przechodząc ponownie poszczególne etapy nauki takie jak w stronie Yang. Kiedy student dobrze opanuje stronę Yin i Yang symbolu, to będzie w stanie płynnie i łatwo zmieniać techniki i wykorzystywać je w Pchających Dłoniach oraz Sparringu.

Sekwencja Walki Tai Chi (Taiji San Shou Tui Lian)

Celem sekwencji walki Tai Chi jest trening technik i strategii walki Tai Chi w warunkach przypominających prawdziwą walkę. Podstawowym zadaniem tej sekwencji jest nauka najkorzystniejszego sposobu poruszania się w walce. Uczy ona również jak unikać znalezienia się w niekorzystnej sytuacji. Student musi najpierw ćwiczyć pchające dłonie w miejscu, a następnie zdobyte w nich doświadczenie odpowiednio wykorzystać, by techniki sekwencji walki nabrały życia.

Pchające Dłonie Tai Chi w ruchu (Taiji Dong Bu Tui Shou)

Przed rozpoczęciem treningu sparringu Tai Chi, należy ćwiczyć pchające dłonie w ruchu. W pchających dłoniach w ruchu student musi wykorzystywać odpowiednią strategię poruszania się oraz techniki wypracowane w treningu pchających dłoni w miejscu i sekwencji walki. Podstawowy trening przygotowujący do sparringu można uznać za ukończony wtedy, gdy student osiągnie taki poziom, że jego przeciwnik nie będzie potrafił doprowadzić do sytuacji dogodnej do ataku.

Wolny sparring Tai Chi (Taiji Zi You San Shou Dui Da)

W YMAA sparring gołych rąk Tai Chi jest jednym z końcowych etapów nauczania. W sparringu Tai Chi obok przylegania i przyklejania pojawiają się również uderzenia. Do tego treningu wymagana jest ochrona ciała.

Miecz Tai Chi (Taiji Jian)

Miecz Tai Chi jest praktykowany przez uczniów, by rozwinąć ich Qi na wyższy poziom. Teoria miecza Tai Chi jest dużo głębsza niż teoria gołych rąk, a techniki są znacznie trudniejsze do trenowania i opanowania.

Przylegający Miecz Tai Chi (Taiji Jian Dui Lian)

Trening przylegającego miecza Tai Chi jest podobny do treningu pchających dłoni w miejscu i w ruchu. Pozwala on ćwiczącym rozszerzyć zasięg swojego odczuwania, poza ciało aż do końca miecza. Jest to bardzo ważny trening dla tych, którzy zamierzają uczyć się sparringu Miecza Tai Chi.

Szabla Tai Chi (Taiji Dao)

Szabla Tai Chi jest kolejną krótką bronią, którą trenują studenci dla osiągnięcia większego stopnia koordynacji ciała z Qi. Szabla Tai Chi, podobnie jak Miecz Tai Chi, również zawiera trening przylegania.

Kij Tai Chi (Taiji Gun)

Kij jest pierwszą długą bronią w Tai Chi, Tutaj również zasady odczuwania (słuchania), podążania, przyklejania i przylegania pozostają kluczem treningu. W treningu kija Tai Chi również ćwiczy się techniki przyklejania.

Włócznia Tai Chi (Taiji Qiang)

 Źródło: www.ymaa.pl