Główny instruktor YMAA Kraków
Prezydent YMAA na Polskę i Europę Wschodnią

Shaolin – Mistrz YMAA
Taijiquan – Instruktor (5 st.)
Qin Na – Asystent Instruktor
Qigong – Asytstent Instruktor

Ur. 24.04.1969 r. w Krakowie. Trening sztuk walki rozpoczął w wieku 12 lat od Judo. W wieku 16 lat trenował Taekwondo. W tym samym czasie zainteresował się Kung Fu (Gongfu) i Taiji (Tai Chi) . Po kilku latach treningu pod okiem instr. Andrzeja Braksala uzyskał stopień instruktorski i dalej kontynuował swój trening. W 1989 r dzięki pomocy instr. Tadeusza Gackiego przystępuje oficjalnie do YMAA. Od tej pory nieprzerwanie szkoli się w kraju i zagranicą pod okiem dr Yang Jwing-Minga i innych nauczycieli sztuk walki, między innymi mistrza Li Mao-Ching, Liang Shou-You. Jednocześnie prowadzi oddział YMAA w Krakowie. W 1996 uzyskał stopień Asystenta Instr. YMAA, w 2004 Instruktora YMAA, od 1999 r. pełni funkcję Prezydenta Wschodnioeuropejskiej Kwatery Głównej YMAA. Prowadzi szkolenia w zakresie Kung Fu, Taiji, Qin Na (Chin Na) i Qigong (Chi kung) w wielu krajach, m.in. we Włoszech, Holandii, Węgrzech, Francji, Portugalii, Irlandii, Anglii, Iranie, Południowej Afryce i USA.